Редакційна колегія

Головний редактор:

  • Сергейчук Олег Васильович – д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), професор, професор кафедри архітектурних конструкцій КНУБА (Україна).

Заступник гол. редактора:

  • Плоский Віталій Олексійович – д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія та інженерна графіка), професор, проректор з наукової роботи КНУБА (Україна).

Технічний редактор:

  • Скочко Володимир Ігорович – к.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент, доцент кафедри архітектурних конструкцій КНУБА (Україна).

Відповідальний секретар:

  • Кожедуб Сергій Анатолійович – к.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент кафедри архітектурних конструкцій КНУБА (Україна).


Бондаренко Ольга Петрівна – к.т.н. (05.23.05 – Будівельні матеріали і вироби), доцент, доцент кафедри будівельних матеріалів, заступник декана БТФ КНУБА (Україна).

Гумен Олена Миколаївна – д.т.н. (05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка), доцент, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, НТУУ “КПІ  ім. І. Сікорського” (Україна).

Довгалюк Володимир Борисович – к.т.н. (05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання), професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБА (Україна).

Єременко Богдан Михайлович – к.т.н. (05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт), доцент КНУБА (Україна).

Жичинська Анна – PhD, професор Люблінського політехнічного університету (Польща).

Іванченко Григорій Михайлович – д.т.н. (05.23.17 – Будівельна механіка), професор, професор кафедри будівельної механіки, декан будівельного факультету КНУБА (Україна).

Кащенко Тетяна Олександрівна – к.арх. (18.00.02 – Архітектура будівель і споруд), доцент, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд КНУБА (Україна).

Мартинов Вячеслав Леонідович – д.т.н. (05.01.01. – Прикладна геометрія та інженерна графіка), професор, професор кафедри архітектурних конструкцій КНУБА (Україна).

Мілейковський Віктор Олександрович – к.т.н. (05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання), доцент, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції КНУБА (Україна).

Приймак Олександр Вікторович – к.т.н. (05.23.03 – Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання та освітлення), д.т.н. (05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів), професор, декан факультету інженерних систем та екології КНУБА (Україна).

Собчук Генрик Адам – д.т.н. (Environmental Engineering), професор, професор Люблінського політехнічного університету (Польща).

Теренчук Світлана Анатоліївна – к.ф-м.н. (спеціальність – „фізика”), доцент, КНУБА (Україна).