Перспективи використання досвіду Ізраїлю в сонячному гарячому водопостачанні в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.13.69-78

Ключові слова:

Альтернативні джерела, сонячна енергія, поновлювана енергія, гаряче водопостачання, система опалення, теплозабезпечення, геліосистема, сонячній колектор.

Анотація

У даній статті порушуються питання використання альтернативних джерел енергії, актуальність яких в даний час і в найближчій перспективі не викликає ніякого сумніву. Особлива увага приділена в статті проблемі безліч середнього використання альтернативних джерел в енергетичному господарстві України. При цьому акцент зроблений на такому напрямку забезпечення комфортних умов мешкань, як задоволення населення стабільною і недорогою теплотою для систем опалення та гарячого водопостачання з використанням сучасних систем геліопостачання. Для реалізації поставленої мети в статті сформульовано ряд проблем, які могли б більш повно представити порушену тематику.

Для висвітлення сформульованих проблем в матеріалі викладені деякі аспекти стану світового енергетичного ринку та необхідність розвитку використання поновлюваних джерел енергії, в тому числі сонячного випромінювання.

З метою можливого використання в українському енергетичному господарстві сонячної радіації розглянуто багаторічний досвід Ізраїлю по успішному застосуванню геліосистем гарячого водопостачання для побутових потреб. Дана оцінка кліматичних умов України, які представляють хороші можливості використання сонячної теплової енергії в забезпеченні належних умов для комфортного проживання.

Розглянуто державні підходи в Україні та Ізраїлі по реалізації національних програм розвитку геліоенергетики, спрямованих на розширення частки теплоти, отриманої за цим напрямком в загальній системі енергетики.

Наведено міжнародні, європейські та національні стандарти обох держав щодо вимог до сонячних колекторів з порівняльним аналізом показників по їх тестування.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Основы энергосбережения. : https:// ecotechnica. com.ua/energy.html.

Ушаков В.Г. Нетрадиционные озобновляемые источники энергии. Новочеркасск: НГТУ, 1994.120 с.

Энергетический баланс Израиля. http://rehes.org/lst2/lst2_sosn2.html.

О развитии солнечной энергетики в Израиле. http://www.iimes.ru/ html.

Zawadzki M. : Kolektory słoneczne pompy ciepła na tak, Warszawa, Polska Ekologia sp. z o. o., 2003.

История солнечной энергетики в Израиле. https://alternativenergy.ru/solnechnaya-energetika/html/.

По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Израиля. https://embassies.gov.il/tashkent/mashav/Documents/ html.

Duffie J. A., Beckman W. A. Solar engineering of thermal proceses, New York, John Wiley & Sons, 1991

Shaflik V. Nowoczesne systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę. K. : DP TAK „Spravi”, 2010.

Pluta Z. Słoneczne pasywne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej,Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.

Оценка энергии солнечного излучения. https://www.solarhome.ru/basics/pv/techirrad.html.

Фоміч С.В. Міська система централізованого гарячого водопостачання з вакуумною деаерацією. Автореферат дисертації. ХНУБА.

Аналитический отчет экспертной группы IB Centre 9-го Международного форума на выставке новой энергетики Восточной Европы SEF-2017 KYIV. http://www.2017.sefkyiv.com/ html.

Israel is where companies come to shine. http://www.investinisrael.gov.il/ html.

Israel: Winter Hail Storm Boosts Replacement Rate. http : www.solarthermalworld.org/ html.

Company Profile.http://chromagen.com/ html.

Hunter R. B. Methods of Estimating Loads in Plumbing System. Report BMS65, National Bureau of Standards, 1940.

Feurich H. Sanitärtechnik, 8 Auflage 1999, Düsseldorf, Krammer Verlag

Feurich H. Wasser und Energie einsparen bei der Warmwasserversorgung im Ein- und Zweifamilienhaus, Gesuindhiits – Ingenier – Haustechnik – Bauphysik – Umwelttechnik, 2005, nr 126, Heft 1,

s. 12-27

Company site. https://www.helifocus.com/ html.

Solar solutions. https://www.heliocol.com/ html.

Solar solutions. https://www.magen-ecoenergy.com/ html.

Company site. https://www.nimrod-solar.com/ html.

Дорожна карта розвитку відновлюваної енергетики України на період до 2020 року. http://saee.gov.ua/uk/pressroom/ html.

Специализация современной отрасли солнечной энергетики в Украине. http://vitanit.com.ua/blog/solnechnaya-energetika-v-ukraine-sostoyanie-perspektivyi/ html.

Flat collector FKC-2. Technical passport and installation and maintenance instructions. Robert Bosch GmbH/-36 P, 2019

AuroTHERM classic. Installation guide. Vaillant Group/-38 P, 2018

Vitosol 200-F, 300-F Type SV and SH Flat-plate collector for sloping roofs and rooftop integration. Viessmann Group.- 56 P, 2007

Solar energy systems. Household solar systems. Technical Manual. ChromagenTM.-38 P, 2015

Возобновляемая энергетика Украины. Состояние, проблемы развития. http://eprints.kname.edu.ua/25009/1/63-66.pdf/ html.

REFERENCES

Basics of energy saving. https:// ecotechnica.com.ua/energy.html.

Ushakov V.G. (1994). Unconventional renewable energy sources . NGTU,

The energy balance of Israel. http://rehes.org/lst2/lst2_sosn2.html.

On the development of solar energy in Israel. http://www.iimes.ru/ html.

Zawadzki M. (2003). Kolektory słoneczne pompy ciepła na tak, Warszawa, Polska Ekologia sp. z o. o.,

The history of solar energy in Israel. https://alternativenergy.ru/solnechnaya-energetika/html.

According to the Ministry of Energy and Water of Israel. https://embassies.gov.il/ tashkent/ mashav/Documents/ html.

Duffie J. A., Beckman W. A. (1991). Solar engineering of thermal proceses, New York, John Wiley & Sons.

Shaflik V. (2010). Nowoczesne systemy zaopatrzenia w ciepłą wodę. K. : DP TAK „Spravi”.

Pluta Z. (1998). Słoneczne pasywne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej,Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Evaluation of solar energy. https:// www.solarhome.ru/basics/pv/techirrad.html.

Fomich S.V. (2018). City system of centralized hot water supply with vacuum deaeration. The dissertation dissertation. KhNUBA, UDC 697.3.

Analytical report of the expert group IB Center of the 9th International Forum at the exhibition of new energy in Eastern Europe SEF-2017 KYIV. http://www.2017.sefkyiv.com/ html.

Israel is where companies come to shine. http://www.investinisrael.gov.il/ html.

Israel: Winter Hail Storm Boosts Replacement Rate. http://www.solarthermalworld.org/ html.

Company Profile.http://chromagen.com/ html.

Hunter R. B. (1940). Methods of Estimating Loads in Plumbing System. Report BMS65, National Bureau of Standards.

Feurich H. (1999) Sanitärtechnik, 8 Auflage Düsseldorf, Krammer Verlag.

Feurich H. (2005). Wasser und Energie einsparen bei der Warmwasserversorgung im Ein- und Zweifamilienhaus, Gesuindhiits – Ingenier – Haustechnik – Bauphysik – Umwelttechnik, nr 126, Heft 1, s. 12-27

Company site. https://www.helifocus.com/ html.

Solar solutions. https: www.heliocol.com/ html.

Solar solutions. https: www.magen-ecoenergy.com / html.

Company site. https://www.nimrod-solar.com/ html.

Road map of development of renewable energy of Ukraine for the period till 2020. http://saee.gov.ua/uk/pressroom/ html.

Specialization of the modern industry of solar energy in Ukraine. http://vitanit. com.ua/blog/solnechnaya-energetika-v-ukraine-sostoyanie-perspektivyi/ html.

Flat collector FKC-2. Technical passport and installation and maintenance instructions. Robert Bosch GmbH/-36 P, 2019

AuroTHERM classic. Installation guide. Vaillant Group/-38 P, 2018

Vitosol 200-F, 300-F Type SV and SH Flat-plate collector for sloping roofs and rooftop integration (2007). Viessmann Group. 56 P.

Solar energy systems (2015). Household solar systems. Technical Manual. ChromagenTM. 38 P.

Renewable energy of Ukraine. State, problems of development. http://eprints. kname.edu.ua/ 25009/1/63-66.pdf/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-29

Номер

Розділ

Статті