Методика діагностування свердловин ґрунтових теплових насосів на предмет теплового потенціалу в залежності від типу ґрунту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2019.12.20-29

Ключові слова:

Грунтовий вертикальний теплообмінник, диференціальні рівняння теплопереносу, скінченно-різницеві співвідношення.

Анотація

При визначенні питомої норми відбору енергії зі свердловини ґрунтовими тепловими насосами слід користуватися ДСТУ Б В.2.5-44:2010, що торкається лише питань проектування системи опалення та не охоплює всі варіанти експлуатації таких систем, в тому числі режими використання теплових насосів для холодопостачання будівель та споруд. При проектуванні відповідних систем тепло- та холодопостачання виникає потреба у застосуванні фізико-математичних підходів для отримання залежностей норми теплового відбору із ґрунтового середовища від умов експлуатації системи енергозабезпечення та врахування властивостей різних типів ґрунтів, в яких знаходиться теплообмінник. Найбільш складною задачею, яка виникає при визначенні питомих норм відбору теплової енергії, є розрахунок питомих теплотехнічних характеристики свердловин (теплоємностей та коефіцієнтів теплопровідності), що є визначальним на початковому етапі проектування геотермального поля (а саме: глибини закладання, кількості та відстані між свердловинами). Для експериментального визначення теплотехнічних характеристик застосовують мобільне автономне джерело теплоти (електричний котел) для повного насичення об’єму ґрунту, що оточує свердловину із ґрунтовим теплообмінником, паралельно виконуючи моніторинг параметрів потужності, витрати теплоносія, його температури та час її стабілізації в подавальному та зворотному трубопроводах.

В даному дослідженні запропоновано математичну модель для визначення теплотехнічних характеристик ґрунтового масиву в різних горизонтальних площинах перерізу стовбуру 

При визначенні питомої норми відбору енергії зі свердловини ґрунтовими тепловими насосами слід користуватися ДСТУ Б В.2.5-44:2010, що торкається лише питань проектування системи опалення та не охоплює всі варіанти експлуатації таких систем, в тому числі режими використання теплових насосів для холодопостачання будівель та споруд. При проектуванні відповідних систем тепло- та холодопостачання виникає потреба у застосуванні фізико-математичних підходів для отримання залежностей норми теплового відбору із ґрунтового середовища від умов експлуатації системи енергозабезпечення та врахування властивостей різних типів ґрунтів, в яких знаходиться теплообмінник. Найбільш складною задачею, яка виникає при визначенні питомих норм відбору теплової енергії, є розрахунок питомих теплотехнічних характеристики свердловин (теплоємностей та коефіцієнтів теплопровідності), що є визначальним на початковому етапі проектування геотермального поля (а саме: глибини закладання, кількості та відстані між свердловинами). Для експериментального визначення теплотехнічних характеристик застосовують мобільне автономне джерело теплоти (електричний котел) для повного насичення об’єму ґрунту, що оточує свердловину із ґрунтовим теплообмінником, паралельно виконуючи моніторинг параметрів потужності, витрати теплоносія, його температури та час її стабілізації в подавальному та зворотному трубопроводах.

В даному дослідженні запропоновано математичну модель для визначення теплотехнічних характеристик ґрунтового масиву в різних горизонтальних площинах перерізу стовбуру.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Carslaw H. S. and J. C. Jaeger Conduction of Heat in Solids, Second ed., Oxford University Press, Great Britain. 1959.

Eklof C. and S. Gehlin. TED – A Mobile Equipment for Thermal Response Test. Mas-ter’s Thesis 1996:198E. Lulea University of Technology, Sweden. 1996.

Driscoll, F.G. Groundwater and Wells, 2d Ed. St. Paul, MN: Johnson Screens. 1986.

Gass, T.E., T.W. Bennett, J. Miller, R. Mil-ler. n.d. Manual of Water Well Maintenance and Rehabilitation Technology. Reprinted by the National Water Well Association from the Robert S. Kerr Environmental Research Center, USPA, Ada, Oklahoma.

ASHRAE. ASHRAE Handbook—HVAC Applications, Chapter 34, Geothermal Energy, pp. 34.9–34.34. Atlanta: ASHRAE. 2011.

Den Braven, K.R. Survey of Geothermal Heat Pump Regulations in the United States. Proceedings of the Second Stockton In-ternational Geothermal Conference. Galloway, NJ: The Richard Stockton College. 1998.

Kavanaugh, S.P. A 12-step method for closed-loop ground-source heat pump design. ASHRAE Transactions 114(2). 2008.

Rafferty, K. A capital cost comparison of commercial ground-source heat pump sys-tems. ASHRAE Transactions 101(2). 1995.

Remund, C. Ground Source Heat Pump Residential and Light Commercial Design and Installation Guide. Stillwater, OK: International Ground Source Heat Pump Association. 2011.

Kavanaugh, S.P., M. Green, and K. Mescher. (2012). Long-term commercial GSHP performance, part 4: Installation costs. ASHRAE Journal 54(10).

Sachs, H. Geology and Drilling Methods for Ground Source Heat Pump System In-stallation: An Introduction for Engineers. Atlanta: ASHRAE. 2002.

Parker, D.S., and J. Proctor. Hidden power drains: Trends in residential heating and cooling fan watt power demand. FSEC-PF361-01. Cocoa, FL: Florida Solar Energy Center. 2001.

Allan, M.L. Improvement of cementitious grout thermal conductivity for GHP applica-tions. Preliminary Report, Brookhaven Na-tional Laboratory, U.S. Department of Energy Contract DE-AC02-76CH00016, June. 1996.

Moody, L.F. Friction factors for pipe flow. ASME Transactions 66:671–84. 1944.

Ingersoll, L R. and H.J. Plass Theory of the Ground Pipe Heat Source for the Heat Pump. ASHVE Transactions vol. 54 p. 339-348. 1948.

Kavanaugh, S.P. Field Tests for Ground Thermal Properties – Methods and Impact on Ground-Source Heat Pump Design. ASHRAE Transactions. 106(1):851-855. 2000.

Kavanaugh, S.P., and K. Rafferty. Ground Source Heat Pumps: Design of Geothermal Systems for Commercial and Institutional Buildings. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 1997.

Eskilson P. Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes. PhD-thesis, Department of Technical Physics. University of Lund, Sweden. 1987.

Åberg B. and S. Johansson (1988). Vat-tenströmning till och från borrhålsvärmelage (Water flow to and from a borehole heat store). Report R6:1988. Swedish Council for Building Design. (In Swedish).

Kassabian, M. GROUND SOURCE HEAT PUMPS Analysing the Brine Flow in Boreholes, Mariehäll. Stockholm, The Royal Institute of Technology. MSc. 2007.

Webster, J. G. Mechanical variables measurement. Solid, Fluid, and thermal. Boca Raton, Florida. 2000.

Chiasson, A., S. Rees, J. Spitler and M. Smith "A Model for Simulating the Perfor-mance of a Shallow Pond as a Supplemental Heat Rejecter with ClosedLoop Ground-Source Heat Pump Systems." ASHRAE Transaction 106(2): 1-15. 2000.

REFERENCES

Carslaw H. S. and J. C. Jaeger (1959). Conduction of Heat in Solids, Second ed., Oxford University Press, Great Britain.

Eklof C. and S. Gehlin. (1996). TED – A Mobile Equipment for Thermal Response Test. Master’s Thesis 1996:198E. Lulea University of Technology, Sweden.

Driscoll, F.G. (1986). Groundwater and Wells, 2d Ed. St. Paul, MN: Johnson Screens.

Gass, T.E., T.W. Bennett, J. Miller, R. Mil-ler. n.d. Manual ofWaterWell Maintenance and Rehabilitation Technology. Reprinted by the National Water Well Association from the Robert S. Kerr Environmental Research Center, USPA, Ada, Oklahoma.

ASHRAE. 2011. ASHRAE Handbook—HVAC Applications, Chapter 34, Geothermal Energy, pp. 34.9–34.34. Atlanta: ASHRAE.

Den Braven, K.R. (1998). Survey of Geo-thermal Heat Pump Regulations in the United States. Proceedings of the Second Stockton International Geothermal Conference. Gallo-way, NJ: The Richard Stockton College.

Kavanaugh, S.P. (2008). A 12-step method for closed-loop ground-source heat pump design. ASHRAE Transactions 114(2).

Rafferty, K. (1995). A capital cost compari-son of commercial ground-source heat pump systems. ASHRAE Transactions 101(2).

Remund, C. (2011). Ground Source Heat Pump Residential and Light Commercial De-sign and Installation Guide. Stillwater, OK: International Ground Source Heat Pump Association.

Kavanaugh, S.P., Green M., and Mesch-er K. (2012). Long-term commercial GSHP performance, part 4: Installation costs. ASHRAE Journal 54(10).

Sachs, H. (2002). Geology and Drilling Methods for Ground Source Heat Pump System Installation: An Introduction for Engineers. Atlanta: ASHRAE.

Parker D.S., Proctor J. (2001). Hidden power drains: Trends in residential heating and cooling fan watt power demand. FSEC-PF361-01. Cocoa, FL: Florida Solar Energy Center.

Allan M.L. (1996). Improvement of cementitious grout thermal conductivity for GHP applications. Preliminary Report, Brookhaven National Laboratory, U.S. Department of Energy Contract DE-AC02-76CH00016, June.

Moody, L.F. (1944). Friction factors for pipe flow. ASME Transactions 66:671–84.

Ingersoll, L R. and H.J. Plass (1948). Theory of the Ground Pipe Heat Source for the Heat Pump. ASHVE Transactions vol. 54 p. 339-348.

Kavanaugh, S.P. (2000). Field Tests for Ground Thermal Properties – Methods and Impact on Ground-Source Heat Pump Design. ASHRAE Transactions. 106(1):851-855.

Kavanaugh, S.P., and K. Rafferty. (1997). Ground Source Heat Pumps: Design of Geothermal Systems for Commercial and Institutional Buildings. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Eskilson P. (1987). Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes. PhD-thesis, Department of Technical Physics. University of Lund, Sweden.

Åberg B. and S. Johansson (1988). Vat-tenströmning till och från borrhålsvärmelage (Water flow to and from a borehole heat store). Report R6:1988. Swedish Council for Building Design. (In Swedish).

Kassabian, M. (2007). GROUND SOURCE HEAT PUMPS Analysing the Brine Flow in Boreholes, Mariehäll. Stockholm, The Royal Institute of Technology. MSc.

Webster, J.G. (2000). Mechanical variables measurement. Solid, Fluid, and thermal. Boca Raton, Florida.

Chiasson, A., Rees S., Spitler J. and Smith M. (2000). "A Model for Simulating the Performance of a Shallow Pond as a Supplemental Heat Rejecter with ClosedLoop Ground-Source Heat Pump Systems." ASHRAE Transaction 106(2): 1-15.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті