Формування енергетичного паспорта будівлі – нова опція Audytor OZC 6.11 Pro

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.11.69-76

Ключові слова:

Енергетичний паспорт будівлі, Сертифікат енергоефективності будинку, Програмне забезпечення енергетичної паспортизації і сертифікації будівель,

Анотація

Енергетична сертифікація будівель у відповідності до Закону України про енергоефективність а також розробка енерге-тичного паспорта будівлі – складна інженерна задача, яка потребує високої професіональної кваліфікації. Аналіз методики визначення енергетичних показників річної експлуатації будівель, відповідно ДСТУ Б А.2.2-12:2015, показав, що значна частина даних вже визначалась на стадії проектування системи опалення. Ці розрахунки як правило викону-ються в програмному комплексі Audytor (ф.Sankom Sp. z. o.o., Польща). Чинна програ-ма більш 15 років використовується україн-ськими проектувальниками, і повністю адапто-вана і постійно оновлюється відповідно до українського будівельних норм. Програма має повну базу даних кліматології України відповідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівель-на кліматологія», базу даних основних будівельних матеріалів и готових виробів з їх теплотехнічними характеристиками, введення креслень з любих графічних файлів, в тому числі із відсканованих оригіналів. На підставі аналізу технічних параметрів програмного модулю Audytor OZC запропонована та частково реалізована можливість формування документації для енергетичної паспортизації та сертифікації будівель, у відповідності до чинного законодавства України.

Існуючі функціональні можливості програми Audytor OZC 6.11 Pro дозволяють ефективно з 3D-візуалізацією процесу моделювання будівлі
формувати розрахункові документи для енергетичного паспорта та сертифіката енергоефективності будинку згідно прийнятим в Україні методикам Євросоюзу і Закону України про енергоефективність будівель.

Біографії авторів

Aleksandr Liubarets, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, к.т.н., доц.

Кszystof Sekowski, Sankom Sp. z o.o., ul. Popularna, 4/6 lok. 6, 02-473 Warszawa

Технічний директор

Natalia Bezpalko, ТОВ «КАН», 11, вул. Богатирська, м. Київ, Україна, 04209

Керівник технічного відділу, д-р.ф.

Посилання

REFERENCES

Zakon Ukrainy pro enerhetychnu efektyvnist budivel [The Law of Ukraine on energy efficiency of buildings].VVR, 2017, №33, p.359.

Andreenko N. А., Kucheryavyi А. V., Drogdg М. Energeticheskaya sertifikatsiya zdaniy: Pervyy opyt v respublike Belarus [Energy certification of buildings: The first experience in the Republic of Belarus. Manual]. Edited by: Е. V. Chernorutskoy. Minsk : Аltiora-Live Paint, 2012, 42p.

Gooch V. Energoeffektinost kak trend [Framework, energy efficiency as a trend]. g. Today.5.10.2017.

Тabunschikov U. А. Osnovy matematicheskogo modelirovaniya teplovogo rezhima zdaniya kak edinoy teploenergeticheskoy sistemy [Fundamentals of mathematical modeling of thermal regime of the building as a cogeneration system]. Doctoral thesis. М. : NIISF, 1983.

Distinctions of application of the new State building codes for energy efficiency DBN V.2.6-31:2016 Thermal insulation of buildings. Scientific-practical Conference GP NIISK.- К. :2017.

Liubarets А. P., Wereszczinski P., Sekowski К., Кuno G. V. Teplovaia moshchnost system otoplenyia. Spravochnyk po metodyke rascheta v prohramme Audytor-OZC 6.9. [Thermal power of heating systems. Handbook on the method of calculation of the programme Auditor-OZC 6.9.] К.: ООО КАN, 2016. 31с.

Wereszczyński P. Audytor OZC. Program supporting the calculation of the heat demand and seasonal heat demand. Version 3.0. User's Guide, the National Agency for energy, Warsaw 2003.

Liubarets О. P., Zaytsev О. М., Liubarets V. О. Proektuvannia system vodianoho opalennia [Design of water heating systems. Manual for designers, engineers, and students of technical universities]. Vienna - Kiev - Simferopol: Bello-print (Bulgaria), 2010, 200 p

Wasilewski W. Effect of the amount of ventilation air on heat load factor, in: Conference materials XIII Conference Ciepłowników Solina 2001, PZITS # 793/2001.

Wereszczyński P. Ambiguous. How to calculate the demand for heat power needed for ventilation air heating in residential buildings, Polish Installer # 2/2003.

Sowa J. Energy audit of the building and ventilation system, in: "indoor air quality problems in Poland ' 99" by Teresa Jędrzejewskiej-Ścibak and George owls, the Publishing House of the Institute of Heating and ventilation of the Warsaw University of technology, Warsaw 2000.

Rabjasz R. The issues of termorenowacji buildings, Conference materials XII Exit Ogrzewnikow Polish "energy saving and profit", Warsaw, Poland on October 17, 2002.

Norwisz J., Mikołajewski J., Rajca J. Energy saving and SBS. Example of a residential building in Krakow, the installation Market # 3/2003.

Filipowicz M., Markiewicz J., Surówka M. Thermal renovation of school buildings and kindergartens and ventilation and to provide thermal comfort, in: "indoor air quality problems in Poland 2001" edited by Teresa Jędrzejewskiej-Ścibak and George owls, the Publishing House of the Institute of Heating and Ventilation of the Warsaw University of technology, Warsaw 2002.

Girdwoyn A. Technical conditions of thermal energy consumption and cooling in ventilation and air conditioning systems, in: Conference materials XII Exit Ogrzewników Polish "energy saving and profit", Warsaw, Poland, 17, 2002.

Gladyszevska K. The gravitational ventilation in residential buildings, in: "indoor air quality problems in Poland 2001" edited by Teresa Jędrzejewskiej-Ścibak and George owls, the Publishing House of the Institute of Heating and ventilation of the Warsaw University of technology, Warsaw, Poland 2002.

Liubarets О. P. Rozrakhunkovi parametry okholodzhuvalnoho periodu v Ukraini [Settlement options for cooling period in Ukraine]. Coll. Ventilation, lighting and heating. Is. 24, 2018.

Zaytsev O., Liubarets A. Power saving technologies in modern systems of water heating. Motrolyzacja I energetyka rolnictwa. Lublin : Motrol, 2009, №11, P. 214-219

Janinska B. Thermal renovation and risk in residential buildings, mycological: "indoor air quality problems in Poland ' 99" by Teresa Jędrzejewskiej-Scibak and George owls, the Publishing House of the Institute of Heating and ventilation of the Technical University of Warsaw, Warsaw 2000.

Jędrzejewska-Scibak T. Ventilation and indoor air quality-experiences and perspectives, in: piste XI Exit Ogrzewników Polish "problems of district heating, heating, ventilation and air conditioning", PZiTS, Warsaw, Poland, 18-19 April 1996.

Kasperkiewicz K. Ventilation air supply to rooms in residential buildings, in: "indoor air quality problems in Poland ' 99" by Teresa Jędrzejewskiej-Ścibak and George owls, the Publishing House of the Institute of Heating and ventilation. Warsaw Univ. of tec., Warsaw 2000.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті