Врахування вартості життєвого циклу при проектуванні суміщених покриттів будівель

Автор(и)

  • Galyna Getun Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Ihor Lesko Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2515-5220

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.11.95-102

Ключові слова:

Енергоефективність, Вартість життєвого циклу, Суміщені покриття, Ізоляційні шари, Вибір оптимального рішення,

Анотація

  Метою даного дослідження є висвітлення ролі критерію вартості життєвого циклу при прийнятті рішень щодо вибору огороджувальних конструкцій покриттів житлових і нежитлових будівель.

  У сучасній будівельний практиці України визначним фактором погодження замовником/інвестором проектного рішення суміщених покриттів будівель є мінімізація витрат на будівництво. Хоча для досягнення максимальної ефективності використання матеріальних ресурсів необхідним є оцінка витрат на період усього життєвого циклу об’єкта.

  Оптимізація вартості життєвого циклу будівлі повинна зайняти ключову роль в процесі прийняття рішень, оскільки вона включає економічний аналіз витрат, пов’язаних з будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням будівельного об’єкту. Найбільший ефект від використання вартості життєвого циклу можна отримати на стадії проектування будівель.

  Сучасні покрівельні системи, в яких використовуються ефективні матеріали і технології дозволяють створювати герметичні, енергоефективні та надійні конструктивні рішення суміщених покриттів, які доцільно використовувати не лише в нежитлових будівлях, а й в багатоповерхових житлових будинках.

  Задача вибору оптимального рішення огороджувальної конструкції суміщеного покриття на стадії проектування будівлі визначається як багатокритеріальна кардинального вибору альтернатив з різними важливими критеріями зі скінченої множини допустимих рішень при вирішенні слабко структурованої проблеми з чітко заданими розподіленими параметрами.

  В даній статті наведені пропозиції щодо вибору типів складових шарів суміщених покриттів будівель. Представлені параметри, що дозволяють проектувати енергоефективні технічно, економічно та екологічно раціональні системні рішення суміщених покриттів будівель.

Біографії авторів

Galyna Getun, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Професор кафедри архітектурних конструкцій, к.т.н., проф.

Ihor Lesko, Київський національний університет будівництва і архітектури 31, просп. Повітрофлотський, Київ, Україна, 03037

Аспірант кафедри архітектурних конструкцій

Посилання

REFERENCES

Alexandri E., Jones P. (2007). Developing a one-dimensional heat and mass transfer algorithm for describing the effect of green roofs on the built environment: Comparison with experimental results, Building and Environment, 42 (8), 2835–2849. doi:10.1016/j.buildenv.2006.07.004

Carter T., Keeler A. (2008). Life-cycle cost-benefit analysis of extensive vegetated roof systems. Journal of Environmental Manage-ment, 87(3), 350–363.

doi:10.1016/j.jenvman.2007.01.024

Dhillon B. S. (2010). Life cycle costing for engineers. Taylor and Francis Group, 204 p.

Mbachu J., Seadon J. (2013). Productivity Improvement in Building Life Cycle: Devel-opment process, role-players and efficiency improvement, 140.

Mumovic D., Santamouris M. (2009). A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering. An integrated approach to energy, health and operational performance, 435.

Niachou A., Papakonstantinou K., San-tamouris M., Tsangrassoulis A., Mihala-kakou G. (2001). Analysis of the green roof thermal properties and investigation of its en-ergy performance. Energy and Buildings, 33(7), 719–729. doi: 10.1016/S0378-7788(01)00062-7

Renata Schneiderova Heralova (2014). Life Cycle Cost optimization within decision making on alternative designs of public buildings. Procedia Engineering, (85), 454–463. doi:10.1016/j.proeng.2014.10.572

Santamouris M. (2009). Energy, Carbon and Cost Performance of Building Stocks: Up-grade Analysis, Energy Labelling and Na-tional Policy Development. Advances in building energy research, 3, 322 p. doi:10.3763/aber.2009.0303

Sarja A. (2002). Integrated Life Cycle De-sign of Structures, 130.

Sartori I., Hestnes A. G. (2007). Energy use in the life cycle of conventional and low-energy buildings: A review article. Energy and Buildings, 39(3), 249-257. doi:10.1016/j.enbuild.2006.07.001

Schroeder H. (2016). Sustainable Building with Earth, 560. doi:10.1007/978-3-319-19491-2

W. Bull J. (2003). Life Cycle Costing for Construction. Taylor and Francis Group, 159.

Wilkinson S. J., Remoy H., Langston C. (2014). Sustainable building adaptation: in-novations in decision-making. John Wiley and Sons, 278.

Yates J. K., Castro-Lacouture D. (2016). Sustainability in Engineering Design and Construction, 426.

Bilyk А. (2009) Vybir optymalnykh kon-struktyvnykh rishen stalevykh ferm pokryttiv [Selection of optimal design solutions for steel coatings]. Kyiv National University of Construction and Architecture, 26 (in Ukrainian).

Getun G. (2011). Arkhitektura budivel ta sporud [Architecture of buildings and struc-tures]. Book 1st. Fundamentals of designing, 378 (in Ukrainian).

Mikoni S. (1999). Vybor nailuchshikh vari-antov iz baz dannykh [Choosing the best op-tions from databases], 3-14 (in Russian).

Emelyanov S. (1978). Mnogokriterialnyy vybor pri reshenii slabostrukturizirovannykh proble [Multicriteria choice for solving weakly structured problems], 109 (in Rus-sian).

Voloshin O., Mashchenko S. (2010). Modeli ta metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision-making], 336 (in Ukrainian).

Brooking A., Jones P., Cox F. (1987). Ekspertnyye sistemy. Printsipy raboty i primery [Expert systems. Principles and case studies], 224 (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті