Метод визначення рівноважного вологовмісту будівельних матеріалів огороджувальних конструкцій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.10.62-68

Ключові слова:

Рівноважний вологовміст, Ізотерма сорбції, Інтегральна функція розподілу пор по розмірах, Силікагель, окис алюмінію, Глиняна цегла,

Анотація

Матеріали огороджень будівель представляють собою пористі тіла, які володіють сорбційними властивостями. Підвищення вологовмісту огороджуючих конструкцій вище нормативного значення веде до зниження їх теплозахисних якостей та довговічності експлуатації. При дослідженні тепловологісного стану огороджувальних конструкцій необхідно мати у наявності значення рівноважного вологовмісту Wp матеріалу конструкції, що відповідає даній температурі Т та відносній вологості φ навколишнього середовища. Зазвичай ізотерми сорбції представляють собою емпіричні співвідношення, які апроксимують експериментально отримані графіки Wp = f(φ, Т). Методи експериментального визначення рівноважного вологовмісту є досить складними з точки зору забезпечення тривалого підтримання стаціонарного стану оточуючого газового середовища та точності вимірювання зміни маси зволожуємого матеріалу. Крім того, кожний дослід дає лише одне значення Wp при певних Т і φ, тобто отримання рівноважного вологовмісту конкретного пористого матеріалу в усьому діапазоні зміни відносної вологості повітря при даній температурі займає значний часовий інтервал. Нижче викладається алгоритм чисельного визначення ізотерми сорбції на основі даних про функцію розподілу пор по розмірах для даного капілярно-пористого матеріалу із залученням формули для рівноважної товщини δ шару конденсату на поверхні твердого тіла, що знаходиться в газовому середовищі з відповідними параметрами Т і φ. Ця формула отримана професором М. І. Нікітенко на базі його молекулярно-радіаційної теорії тепломасопереносу, у відповідності до якої перенос енергії, як і маси речовини або поля, здійснюється матеріальними носіями, що безупинно випускаються або поглинаються частинками речовини. Ця теорія пояснює розходження між класичною теорією теплопровідності і експериментальними даними та на межі переходить в рівняння Фур’є. Проведено чисельні експерименти з різними капілярно-пористими матеріалами та верифікація отриманих результатів. Вони підтверджують, що запропонований алгоритм дозволяє визначати рівноважний вологовміст будь-яких пористих матеріалів, для яких відома функція розподілу пор за розмірами, в усьому діапазоні φ при даній температурі.

Біографії авторів

Natalia Sorokova, Інститут технічної теплофізики НАН України

д.т.н., с.н.с., Провідний науковий співробітник

 

Julia Kolchyk, Київський національний університет будівництва і архітектури

к.т.н., доцент, доцент кафедри теплотехніки

 

Rodion Sorokhovy, Інститут технічної теплофізики НАН України

Аспірант, молодший науковий співробітник

Посилання

REFERENCES

Whitaker S. (1977). Simultaneous heat and momentum transfer in porous media: a theory of drying. Advavce in Heat Transfer, 119–203.

Brunower S. (2007). The Adsorption of Gases and Vapors, Vol I - Physical Adsorption, 520.

Rudobashta S.P. (1980). Massoperenos v sistemakh s tverdoy fazoy. M. : Khimiya. 248. (in Russian)

Keltsev N.V. (1984). Osnovy adsorbtsionnoy tekhniki. 2-e izdaniye. M. : Khimiya. 590. (in Russian)

Naderi М. (2015). Chapter Fourteen – Surface Area: Brunauer–Emmett–Teller (BET). Progress in Filtration and Separation, 585–608.

Henderson Douglas, Snook Ian K. (1983). Adsorption of gases and vapors on a solid surface. J. Phys. Chem., 87 (15), 2956–2959.

Gregg S.J., Sing K.S.W. Adsorption, Surface Area and Porosity. London : Academic Press INC, 1982, 313.

Micheli L. Monte, Matheus L. Moreno, Janaina Senna, Leonardo S. Arrieche, Luiz A.A. (2018). Moisture sorption isotherms of chitosan-glycerol films: Thermodynamic properties and microstructure. Food Bioscience, 22, 170–177.

Seaton N.A. (1991). Determination of the connectivity of porous solids from nitrogen sorption measurements. Chem. Eng. Sci., 46(8), 1895.

Kaneko K. (1994). Determination of pore size and pore size distribution 1. Adsorbents and catalysts. J.Membrane Sci., 96, 59.

Palacio L., Pradanos P., Calvo J.I., Hernandez A. (1999). Porosity measurements by a gas penetration method and other techniques applied to membrane characterization. Thin Solid Films, 348, 22.

Dolinskiy A., Grabova T., Pereyaslavtse-va E. (2011). Polucheniye kseroformy nanostruk-tur. Promyshlennaya teplotekhnika, 33(4), 43–51 (in Russian)

Snєzhkіn Yu.F., Shapar R.O., Boryak L.A., Dabіzha N.O. (2006). Optimіzatsіya protsesu sushіnnya roslinnikh materіalіv. Naukovі pratsі, 28(2), 219–222. (in Russian)

Nikitenko N.I. (2002). Investigation of the evolution dynamics of condensed bodies on the basis of the law of the intensity of spectral particle emission, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 75(3), 128–134.

Dubinin M. M. (1960). The Potential Theory of Adsorption of Gases and Vapors for Adsorbents with Energetically Nonuniform Surfaces. Chem. Rev., 60(2), 235–241.

Nikitenko N.I., Snezhkin Yu.F., Sorokovaya N.N., Kolchik Yu.N. (2014). Molekulyarno-radiatsionnaya teoriya i metody rascheta teplo- i massobmena. K. : Naukova dumka, 743 (in Russian)

M. Nіkіtenko. N. Sorokova. Yu. Kolchik. R. Sorokoviy (2017). Algoritm chiselnogo viznachennya іzotermi adsorbtsії na bazі іnte-gralnoї funktsії rozpodіlu por po rozmіrakh. Zbіrnik tez dopovіdey KhІ mіzhnarodnoї nau-kovo-praktichnoї konferentsії «Khіmіchna tekhnologіya ta іnzhenerіya», 62–63 (in Ukrainian)

Lykov A.V., Berkovskii B.M., Kolpashchnikov V.L. (1972). Convective heat and mass exchange in asymmetric fluids. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 17(3), 1058–1065.

Humid regime of enclosing structures. Electronic resource. URL: http://pandia.ru/text/80/172/182.php (date of sibling: 23.03.2018).

Effect of pore structure on the mesostability of bricks. Alyos technology. Electronic resource. URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (date of sibling:27.03.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-20

Номер

Розділ

Статті