Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал здійснює публікації за спеціальностями: Дизайн Економіка Менеджмент Прикладна математика Комп'ютерні науки та інформаційні технології Приладна механіка Матеріалознавство Хімічні технології та інженерія Архітектура та містобудування Будівництво та цивільна інженерія

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі рукописи попередньо розглядаються редакторами на предмет відповідності тематиці та вимогам журналу. Після рішення редакторів, надані рукописи направляються рецензентам, що працюють у відповідній галузі. Під час рецензування рукопис перевіряється на відповідність наступним критеріям: - структурування, деталізація, докладність у викладенні матеріалу статті; - наявність наукової новизни та достатньої кількості актуальних посилань; - підтвердженість викладених теорій, концепцій, матеріалів даними, аргументами або інформацією. Передбачається, що рецензування виконується в термін чотирьох тижнів. Рецензенти залучаються з числа визнаних учених на добровільних засадах.

 

Періодичність публікації

Періодичність видання журналу: двічі на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.